Сертификат и извештај о испитивању

Сертификат система управљања заштитом животне средине


Сертификат отпорности на експлозију уређаја за пуњење природног гаса који се монтира на клин


Сертификат система управљања безбедношћу здравља на раду


Патент за вакуум резервоар


Патент клипне пумпе високог притиска


Дозвола за пројектовање посуде под притиском А1А2


Сертификат система управљања квалитетом